Home > Verantwoord Ondernemen

verantwoord ondernemen

Bedrijfsfilosofie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en zeker milieuvriendelijker handelen, wordt meer en meer een niet te negeren bedrijfsaspect. Duurzaam leasen is dan ook niet zomaar een modewoord, maar kan/moet deel uitmaken van uw MVO bedrijfsfilosofie. Bij Arval heerst, net zoals binnen de groep BNP Paribas, een sterk bewustzijn en streefdoel om duurzaam te ontwikkelen. We dragen deze principes dan ook dagelijks uit in ons gedrag, onze strategie en al onze initiatieven.

Ook in ons advies, één van de belangrijkste pijlers in de dienstverlening van Arval, trekken we onze duurzame filosofie door. Wij beschouwen het dan ook als onze rol om u niet enkel advies te geven op economisch vlak, maar ook op ecologisch en maatschappelijk vlak. Ook het Corporate Vehicle Observatory, een onderzoeksinitiatief van Arval, draagt hieraan bij. Voor Arval is Maatschappelijk Verantwoord Leasen een lange termijn engagement waarbij het onze wil is om hierin te slagen en dit ook met u te delen!

 

 

Milieubeleid

MILIEUBELEID

Arval heeft er altijd naar gestreefd om een kwaliteitsvolle dienstverlening te combineren met sociale verantwoordelijkheid. We willen onze impact op het milieu verminderen, duurzame energiebronnen gebruiken en onze klanten en leveranciers adviseren en bewustmaken om de ecologische voetafdruk van ons wagenpark te verkleinen. Duurzaamheid maakt integraal deel uit van het DNA van ons bedrijfsbeleid en wordt weerspiegeld in onze dagelijkse werking.

Arval Belgium verbindt zich ertoe om:

  • de milieuwetgeving en andere milieuverbintenissen van de BNP Paribas-groep na te leven

  • de milieudoelstellingen van de bank en de BNP Paribas-groep te halen:

    • de CO2-uitstoot veroorzaakt door het energieverbruik van onze gebouwen en zakenreizen te verminderen door tal van technische en organisatorische maatregelen

    • het papierverbruik verminderen en het gebruik van duurzaam papier bevorderen door het invoeren van een strikter papier- en printbeleid en verspilling vermijden en een uitgebreide afvalscheiding invoeren

  • afval te vermijden en het milieu, de biodiversiteit en ecosystemen te beschermen

  • het verbruik van grondstoffen te verminderen en meer duurzame en hernieuwbare materialen te gebruiken.

We streven naar een voortdurende verbetering van onze verwezenlijkingen op milieugebied, blijven werken met ons milieubeheersysteem en houden regelmatig toezicht op onze belangrijkste ecologische prestatie-indicatoren. De verschillende initiatieven in de organisatie tonen aan hoe hoog de betrokkenheid binnen ons bedrijf is.

 

Ecologisch ondernemen

In 2010 heeft Arval zijn intrek genomen in een energiezuinig gebouw dat is uitgerust met zonnepanelen op het dak en tal van andere technologieën om het energieverbruik te verminderen. Die installaties en de technische en materiële middelen die voor de bouw werden gebruikt, hebben ervoor gezorgd dat het gebouw het BREEAM-certificaat heeft behaald. Via verschillende projecten om onze koolstofuitstoot te verminderen, streven we er voortdurend naar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Arval neemt deel aan het CO2Logic-programma om de CO2-uitstoot van ons wagenpark overal ter wereld te verminderen.

We streven er voortdurend naar om de CO2-uitstoot van ons klantenwagenpark te verminderen door onze klanten te adviseren, onze chauffeurs op te leiden en bewust te maken en door verschillende mobiliteitsoplossingen aan te bieden. Arval is bovendien een lid van Duurzaam Repareren, een organisatie die milieuvriendelijke automobielbedrijven in kaart brengt op basis van objectieve criteria.

Bij Arval halen we voldoening uit onze milieuverbintenissen en zijn we trotse houders van het ISO 14001-certificaat.

ISO 14001:2015

ISO certificaat 14001:2015

ISO 14001:2015 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties. 

> Bekijk het ISO 14001:2015 certificaat voor Arval België
> Meer info over het ISO certificaat 

 

Duurzaam Repareren

Duurzaam Repareren

Duurzaam Repareren VZW heeft als missie het zichtbaar maken van autobedrijven die na objectieve weging als “milieuvriendelijk’ kunnen worden geduid. Hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het milieuvriendelijk repareren en onderhouden, in de meest brede zin,  van motorvoertuigen.”

"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en zeker milieuvriendelijker handelen, wordt meer en meer een niet te negeren bedrijfsaspect. Duurzaam leasen is dan ook niet zomaar een modewoord, maar kan/moet deel uitmaken van de MVO bedrijfsfilosofie. Bij Arval heerst een sterk bewustzijn en streefdoel om duurzaam te ontwikkelen. We dragen deze principes dan ook dagelijks uit in ons gedrag, onze strategie en al onze initiatieven. Daarom hebben wij ook besloten op het initiatief Duurzaam Repareren in te stappen."

Alain Dubuisson, director service delivery bij Arval

> Lees het persbericht(pdf)

Meer info over Duurzaam Repareren vindt u op http://www.duurzaamrepareren.be/

C02 Logic

C02 Logic

Wij zijn ons zeer bewust over de uitstoot van koolstofdioxide dat onze vloot veroorzaakt. Daarom steunen wij verschillende projecten die de uitstoot van C02 beperken.

Dankzij onze steun hebben we ervoor gezorgd dat 239.09 ton minder C02 is uitgestoten in 2015. Dit leverde ons het CO2 Neutral Fleet certificate op, ons aangeboden door Vinçotte. Bekijk deze video voor meer informatie:

 

 

 

> Meer info over hoe het werkt(pdf)