Home > Assurmifid

Assurmifid

MiFID-gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen

Sinds 1 mei 2015 is de Belgische Twin Peaks II-wetgeving inzake verzekeringsbemiddeling en de verkoop van verzekeringen in voege.  In de praktijk komt het erop neer dat een deel van de principes van de Europese MiFID-richtlijn voor banken, ook van toepassing is op de verzekeringssector.

Die wet heeft twee doelstellingen: 

  • de klant beter informeren en beschermen
  • de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) uitbreiden.


Algemene informatie over Arval

De vennootschap Arval Belgium met maatschappelijke zetel op de Ikaroslaan 99 in 1930 Zaventem is geregistreerd onder ondernemingsnummer 0436.781.102 en door de FSMA erkend onder het nummer 047238 A. Arval heeft het statuut van makelaar. Dat betekent dat Arval als verzekeringstussenpersoon door een of meer verzekeringsmaatschappijen gemachtigd is om verzekeringsproducten aan te bieden in de hieronder opgesomde verzekeringstakken.

 

Toegestane verzekeringsactiviteiten

Arval biedt bemiddelingsdiensten voor verzekeringsproducten aan in de volgende verzekeringstakken:

  • tak 10: B.A. Motorrijtuigen: elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen
  • tak 17: Rechtsbijstand
  • tak 1a: Ongevallen, behalve arbeidsongevallen 
  • tak 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel.

 

Zorgplicht – Analyse van de behoeften

De zorgplicht houdt in dat de verzekeringstussenpersoon zich ertoe verbindt om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van de klant.

Die regels zijn bedoeld om het inzicht in de aard van de voorgestelde overeenkomst of dienst en de risico's die eraan verbonden zijn, te vergroten. De klanten moeten op voorhand ingelicht worden, zodat ze met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen. Bij Arval krijgen de medewerkers die in contact komen met de klanten de nodige opleidingen, zodat ze over voldoende technische kennis beschikken om persoonlijk advies en aanbevelingen te kunnen geven. De algemene regel is dat de verzekeringstussenpersoon een verzekeringsovereenkomst moet voorstellen die beantwoordt aan alle behoeften en eisen van de klant.

 

Informatieplicht

De informatieplicht houdt in dat Arval verplicht is om haar klanten correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie te verstrekken. Die plicht geldt voor de dienstverlener zelf, voor de diensten die hij aanbiedt en voor de verzekeringsovereenkomsten waarop die diensten betrekking hebben.

 

Communicatie

Arval is bereikbaar per e-mail, per post of per telefoon. Met vragen over uw verzekeringsdekkingen (algemene voorwaarden, schadeafwikkeling enz.) kunt u bij ons terecht op volgend e-mailadres: insurance.be@arval.be

 

Taalgebruik

Wij communiceren met onze klanten in het Nederlands, Frans of Engels en stemmen de taalkeuze af op de voorkeur van de klant.

 

Buitengerechtelijke klachtenregeling

Arval stelt alles in het werk om u tegemoet te komen. Wij staan tot uw beschikking voor al uw vragen of problemen. Als u over een bepaalde dienstverlening een klacht heeft die we niet samen hebben kunnen oplossen, verzoeken we u om contact met ons op te nemen via insurance.be@arval.be.

 

In een volgende stap kunt u indien nodig contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen op dit adres:

de Meeûssquare 35
1000  BRUSSEL

T 02 547 58 71
F 02 547 59 75
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as


Beheer van belangenconflicten

Dienstverleners moeten procedures uitwerken om belangenconflicten die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor klanten te voorkomen en te beheren. Bij Arval is het beschermen van de belangen van de klant een topprioriteit. Daarom heeft onze onderneming een beleid uitgewerkt om dergelijke conflicten te voorkomen. Dat beleid beschrijft de verschillende soorten conflicten en de procedures en maatregelen die nodig zijn om die conflicten te beheren mochten ze zich voordoen.

 

Vergoeding

Als tegenprestatie voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten kunnen wij een vergoeding ontvangen van een verzekeringsmaatschappij.